Peanut Stunting (%) –Tifton July 23 (55 DAT)<BR>LSD 0.10 = 7<BR>