Peanut Stunting (%) –Tifton June 23 (25 DAT)<BR>LSD 0.10 = 6 <BR>